Станете част
От нашето
голямо семейство

Ние намираме правилното решение при избора на дом за всеки един клиент.

Свободни апартаменти за продажба

Етаж Секциа "А", УПИ XХ Квадратура Общи части Всичко
2 Апартамент №2 "A" 76,40 10,62 87,02
3 Апартамент №6 "A" 76,40 14,23 90,63
4 Апартамент №10 "A" 76,40 14,23 90,63
4 Склад към №12 "A" 3,00 0,23 3,23/95,18
5 Апартамент №14 "A" 94,08 19,23 113,31
6 Апартамент №17 "A" 76,04 12,46 88,50
6 Апартамент №118 "A" 64,64 11,93 76,57
6 Апартамент №19 "A" 66,50 11,85 78,35
6 Апартамент №20 "A" 48,17 11,16 59,33
6 Тераса към №20 "A" 20,52 - 20,52/79,85
7 Апартамент №21 "A" 77,44 17,77 95,21
7 Тераса към №21 "A" 55,80 - 55,80/151,01
7 Апартамент №22 "A" 66,37 15,16 81,53
7 Тераса към №22 "A" 51,40 - 51,40/132,93

Свободни апартаменти за продажба

Етаж Секциа "Б", УПИ XХ Квадратура Общи части Всичко
1 Апартамент №1 "Б" 106,45 17,39 123,84
1 Апартамент №4 "Б" 36,62 5,77 42,39
5 Апартамент №20 "Б" 38,45 6,85 45,30
6 Апартамент №21 "Б" 106,38 18,39 124,77
6 Апартамент №23 "Б" 89,52 15,77 105,29
6 Апартамент №24 "Б" 38,04 7,00 45,04
7 Апартамент №25 "Б" 53,95 14,00 67,95
7 Тераса към №25 "Б" 60,50 - 60,50/128,45
7 Апартамент №26 "Б" 80,83 18,39 99,22
7 Тераса към №26 "Б" 62,60 - 62,60/161,82

Свободни апартаменти за продажба

Етаж Секциа "A"и "Б", УПИ XVII Квадратура Общи части Всичко
7 Апартамент №22 "А" 64,91 8,58 82,21
7 Тераса към №22 "А" 17,30 - 82,21/90,79
3 Ателие №2 "Б" 43,35 4,98 48,33
4 Ателие №3 "Б" 43,35 4,98 48,33
5 Ателие №4 "Б" 43,35 4,98 48,33
6 Ателие №5 "Б" 43,35 4,98 48,33

Разпределения